Zdrowie

Warga zajęcza u noworodka

Warga zajęcza jest jedną z wad rozwojowych, która inaczej nazywana jest rozszczepem wargi. Wiele osób kojarzy ją jedynie z defektem wizualnym, niemniej jednak jej posiadanie prowadzi do wielu innych zaburzeń u noworodków i dzieci. Obecny postęp medycyny pozwala na jej wykrycie już na etapie życia płodowego dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych aparatów do USG. Obecnie schorzenie to można skutecznie leczyć poprzez przeprowadzenie zabiegu operacyjnego. Jak wygląda zajęcza warga u noworodka? Co jest przyczyną jej powstawania?

Zajęcza warga u noworodka – charakterystyka

Zajęcza warga jest popularną nazwą rozszczepu warg lub podniebienia, do której dochodzi już na etapie życia prenatalnego. To nie tylko defekt wizualny, ale również poważna wada rozwojowa, która prowadzi do utrudnienia codziennego funkcjonowania noworodka.

Jest to przypadłość, która objawia się częściowym lub też całkowitym brakiem ciągłości anatomicznej tkanki, która naturalnie występuje w danym obszarze. W czasie tworzenia się struktur twarzy w rozwoju embrionalnym pojawia się nienaturalny brak połączenia tkanek, które są elementem konstrukcyjnym wargi lub podniebienia. Na skutek takiej wady pojawia się szczelina lub przerwa, czego konsekwencją jest powstawanie szeregu zaburzeń w życiu poza łonem matki.

Obecnie, medycyna uznaje wargę zajęczą za najczęściej pojawiającą się dysfunkcję, która zlokalizowana jest w obrębie ust i podniebienia. Specjaliści dzielą zajęczą wargę u noworodka na rozszczep:

 • całkowity warg i podniebienia,
 • niecałkowity,
 • prawy lub lewy,
 • obu stron,
 • środka warg lub podniebienia.

Rozwój embriologiczny całej twarzy rozpoczyna się już w czwartym tygodniu życia płodowego. Z kolei do pojawienia się szczeliny rozdzielającej anatomiczne połączenia tkanek dochodzi między 6 a 12 tygodniem ciąży.

Zajęcza warga – przyczyny pojawienia się rozszczepu wargi

Rozszczep wargi jest dolegliwością o niedokładnie rozpoznanym podłożu. Procesy, które doprowadzają do tego typu wady nie zostały dokładnie określone, a zdaniem naukowców duże znaczenie odgrywają czynniki genetycznie. Wpływ mają też czynniki zewnętrzne, do których zaliczane są:

 • niska zawartość kwasu foliowego u kobiety ciężarnej,
 • niedożywienie płodu w czasie ciąży,
 • nadmiar witamin w okresie życia płodowego, zwłaszcza A oraz E,
 • stosowanie niezdrowej diety, bogatej w przetworzoną żywność,
 • częste wdychanie substancji chemicznych, na przykład środków do sprzątania,
 • zachorowanie na różyczkę w okresie ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze,
 • nadmierna ekspozycja na stres,
 • przeprowadzanie badań, w których dochodzi do wykorzystania promieniowania rentgenowskiego,
 • przewlekłe przyjmowanie silnych leków, zwłaszcza z grupy kortykosteroidów,
 • stosowanie używek: palenie papierosów, spożywanie alkoholu, branie narkotyków.

Leczenie zajęczej wargi – co warto wiedzieć?

Często jest uznawana za defekt kosmetyczny. Niemniej jednak, posiadanie takiej wady rozwojowej wiąże się z utrudnieniem codziennego funkcjonowania. W początkowym etapie życia dziecka, prowadzi to do problemów z karmieniem, a w dalszym rozwoju utrudnia naukę mówienia. Dodatkowo, warga zajęcza przyczynia się do częstszego rozwoju infekcji o podłożu wirusowym i bakteryjnym.

Proces leczenia najczęściej przebiega wieloetapowo. To wada, która bez wątpienia wymaga przeprowadzenia operacji, która jest jedyną szansą na odzyskanie całkowitej sprawności w obszarze warg i podniebienia. U pacjentów z niewielkim problemem wystarczające jest przeprowadzenie jednego zabiegu, natomiast w przypadku bardziej złożonym, najczęściej wymagane jest wykonanie kilku operacji.

Nowoczesna medycyna i postęp technologii sprawia, że osoby z wargą zajęczą mają szansę odzyskać standardowy, fizjologiczny wygląd twarzy. Jest to defekt, który prowadzi do znacznego obniżenia samooceny oraz powoduje problemy z mówieniem, dlatego leczenie operacyjne jest jedyną szansą na normalne życie.

0 %